Imaginarul este prezent în spațiul uman încă din preistorie.

Odată însă cu accelerarea vitezei și perfecționarea tehnicilor de comunicare, imaginarul colonizează aproape complet spațiul vieții noastre.

Yoga, în special varianta post-modernă, este găsită la interfața dintre real și imaginar. Fără a înțelege și integra această distincție, terenul în care intrăm capătă toate caracteristicile asociate unui imens labirint.

Este această distincție ce va servi ca punct de focalizare pentru seminarul nostru.

Mai mult, vom vedea cum tradițiile sunt un mod de a ne apropia de acest ‘real’. În același timp observăm cum imaginarul este folosit pentru a extinde capacitățile psihicului și ca instrument de decondiționare și eliberare.

Aici observăm faptul că practicantul nu poate aplica în mod eficient metoda imaginarului (vikalpa) până nu este în contact deplin cu propria sa realitate, adică, propria sa experiență: corp, energie & psihic.

Textul de bază pentru călătoria noastră va fi Yoga-sūtra lui Patañjali, cu adăugiri din tratatele medievale de Yoga și din textele Pali.

Alte subiecte avute în vedere: Yoga-nidrā, Kuṇḍalinī, ritualul tantric, mantra etc.

Scop: capacitatea de a rămâne ancorați în prezența de sine, indiferent de natura experienței (pramāṇa, vikalpa, parikalpa).

 

Teme principale: G. Petre

  1.  Realitatea experienței, realitatea eliberării în Yoga-sūtra.
  2.  Cultivarea ramurilor interioare (antaraṅga, meditație) ca mod de a rafina percepția.
  3.  De ce practicăm și la ce rezultate ne putem aștepta în diferitele tradiții Yoga.

Teme principale: V. Șovărel

  1.  Despre cele 5 activități/stări psihice (Yoga-sūtra I.5-11): cunoașterea corectă și cea greșită, imaginația, somnul & memoria.
  2.  Diferența dintre meditație și transă.
  3.  Cum putem folosi imaginația în meditație.

 

 

Comments are closed.