karma

karma – act, acțiune, performanță; afacere, îndatoriri, datorie specială, ocupație, obligație; orice act religios/rit; muncă, forță de muncă, activitate; îngrijire medicală; calcul; produs, rezultat, efect; acțiunea anterioară ce determină rezultate inevitabile, soartă/destin;

« Back to Glossary Index

Comments are closed.